Handelspolitik

Ki jo vlagata R. C. in M. R., državljana Italije, v imenu Združenja italijanskih uradnikov Evropskega patentnega urada o prenosu pokojninskih prispevkov, plačanih v Italiji, na Eurocontrol in Evropski patentni urad  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vlagatelja peticije zastopata skupinsko peticijo o zaščiti pokojninskih pravic svojih strank, tj. 26 mednarodnih javnih uslužbencev, ki trenutno delajo za Eurocontrol in Evropski patentni urad. Vsi so italijanski državljani, ki so bili pred pridružitvijo tema mednarodnima organizacijama zaposleni v Italiji in EU. Ker med Italijo ter Eurocontrolom ali Evropskim patentnim uradom ni podpisanega sporazuma, ki bi predvideval prenos pokojninskih pravic ali združevanje prispevkov za pridobitev pravice do ene pokojnine, bi lahko italijanski državljani izgubili prispevke, ki so jih plačali v Italiji, saj italijanska zakonodaja domnevno ne predvideva povračila. Vlagatelja peticije se sklicujeta na: vrsto členov Pogodb (9, 20, 45, 145, 146, 147 in 151 PDEU) in Listine EU o temeljnih pravicah (15 in 34), preambuli k Direktivi 2004/58/ES o prostem gibanju delavcev in Uredbi (ES, Euratom) št. 723/2004 o spremembi kadrovskih predpisov za uradnike EU ter drugih dokumentov, ki sta jih pripravila Komisija (COM (2012)0153 o zunanji razsežnosti koordinacije sistemov socialne varnosti v EU) in Parlament (resolucija z dne 25. oktobra 2011 o spodbujanju mobilnosti delavcev v EU, zlasti odstavkov 27 in 33), nenazadnje pa tudi na sodbo Sodišča Evropske unije z dne 4. julija 2013 v zadevi C-233/12, Gardella proti INPS.Vlagatelja peticije pozivata Parlament, naj preneha to diskriminacijo pri dostopu do pokojninskih pravic, da se bodo lahko prispevki, plačani v državi izvora, združevali s prispevki, plačanimi zgoraj navedenim mednarodnim organizacijam. Prosita tudi, naj bo to vprašanje predmet resolucije Evropskega parlamenta.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now