Handelspolitik

Przedstawiciele prawni, w imieniu stowarzyszenia włoskich urzędników Europejskiego Urzędu Patentowego, z 26 podpisami, w sprawie przeniesienia składek emerytalnych opłacanych we Włoszech do Eurocontrolu i Europejskiego Urzędu Patentowego  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję przedstawiają petycję grupową w sprawie ochrony prawa do świadczeń emerytalnych ich klientów, 26 międzynarodowych urzędników służby cywilnej zatrudnionych obecnie w Eurocontrolu i w Europejskim Urzędzie Patentowym. Wszyscy są obywatelami Włoch, którzy pracowali we Włoszech i UE zanim rozpoczęli pracę w tych organizacjach międzynarodowych. Ponieważ Włochy nie podpisały z Eurocontrolem ani Europejskim Urzędem Patentowym umowy przewidującej przeniesienie uprawnień emerytalnych lub sumowanie składek, aby uzyskać prawo do jednolitych świadczeń emerytalnych, rzeczeni obywatele Włoch mogą stracić składki, które opłacili we Włoszech, gdyż prawo włoskie rzekomo nie przewiduje ich zwrotu. Składający petycję powołują się na: szereg artykułów Traktatów (9, 20, 45, 145, 146, 147 i 151 TFUE) i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (15 i 34), preambuły dyrektywy 2004/58/WE w sprawie swobodnego przepływu pracowników i rozporządzenia (WE, Euratom) nr 723/2004 zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników UE, a także na inne dokumenty opracowane przez Komisję (COM(2012)0153 final w sprawie wymiaru zewnętrznego unijnej koordynacji zabezpieczenia społecznego) i Parlament (rezolucja z dnia 25 października 2011 r. w sprawie promowania mobilności pracowników w UE, w szczególności jej ust. 27 i 33) oraz wyrok TSUE z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie C-233/12 Simone Gardella przeciwko INPS.Składający petycję wzywają Parlament do położenia kresu dyskryminacji związanej z dostępem do uprawnień emerytalnych, tak aby składki opłacane w państwie pochodzenia można było łączyć z tymi płaconymi na rzecz powyższych organizacji międzynarodowych. Chcieliby również, aby kwestia ta stała się przedmiotem rezolucji Parlamentu Europejskiego.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now