Handelspolitik

Pravni zastupnici, u ime Udruge talijanskih službenika Europskog patentnog ureda, s 26 priloženih potpisa, o prijenosu doprinosa za mirovinsko osiguranje plaćenih u Italiji u Eurocontrol i Europski patentni ured  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Podnositelji predstavke podnose skupnu predstavku o zaštiti mirovinskih prava njihovih klijenata, 26 međunarodnih javnih službenika koji trenutačno rade za Eurocontrol i Europski patentni ured. Svi su talijanski državljani koji su radili u Italiji i u EU-u prije nego što su se pridružili navedenim međunarodnim organizacijama. Budući da između Italije i Eurocontrola ili Europskog patentnog ureda ne postoji sporazum koji omogućuje prijenos mirovinskih prava ili objedinjavanje doprinosa s ciljem stjecanja prava na jedinstvenu mirovinu, dotični talijanski državljani mogli bi izgubiti doprinose koje su platili u Italiji jer u talijanskom pravu navodno ne postoje odredbe o njihovu povratu. Podnositelji predstavke pozivaju se na: niz članaka Ugovorâ (članci 9., 20., 45., 145., 146., 147. i 151. UFEU-a) i Povelje Europske unije o temeljnim pravima (članci 15. i 34.), preambulu Direktive 2004/58/EZ o slobodnom kretanju radnika i Uredbu (EZ, Euratom) br. 723/2004 o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, kao i na druge dokumente koje su sastavili Komisija (COM(2012) 153 final o vanjskom opsegu koordinacije sustava socijalne sigurnosti EU-a) i Parlament (Rezolucija od 25. listopada 2011. o promicanju mobilnosti radnika unutar EU-a, osobito točke 27. i 33.) te, naposljetku, na presudu Suda EU-a od 4. srpnja 2013. u predmetu C-233/12, Gardella protiv INPS-a.Podnositelji predstavke pozivaju Parlament da zaustavi tu diskriminaciju u pogledu pristupa mirovinskim pravima, tako da se doprinosi plaćeni u zemlji podrijetla mogu kombinirati s doprinosima plaćenima prethodno navedenim međunarodnim organizacijama. Također, traže da ovo pitanje bude predmet rezolucije Europskog parlamenta.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now