Handelspolitik

Právni zástupcovia, v mene Združenia talianskych úradníkov Európskeho patentového úradu, s 26 podpismi, o prevode príspevkov do systému dôchodkového zabezpečenia vyplácaných v Taliansku na organizáciu Eurocontrol a Európsky patentový úrad  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladatelia petície predkladajú skupinovú petíciu o ochrane dôchodkových práv svojich klientov, 26 medzinárodných štátnych zamestnancov, ktorí v súčasnosti pracujú pre Eurocontrol a Európsky patentový úrad. Všetci sú talianski občania, ktorí pracovali v Taliansku a v EÚ pred vstupom do týchto medzinárodných organizácií. Keďže medzi Talianskom a organizáciou Eurocontrol alebo Európskym patentovým úradom neexistuje dohoda, ktorá by upravovala prevod nárokov na dôchodok alebo súhrn príspevkov s cieľom získať nárok na jeden dôchodok, dotknutí talianski občania môžu prísť o príspevky, ktoré zaplatili v Taliansku, pretože talianske právo údajne neupravuje ich úhradu. Predkladatelia petície sa odvolávajú na: niekoľko článkov zmlúv (9, 20, 45, 145, 146, 147 a 151 ZFEÚ) a Charty základných práv EÚ (15 a 34), preambuly smernice 2004/58/ES o voľnom pohybe pracovníkov a nariadenia (ES, Euratom) č.723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov EÚ, ako aj na iné dokumenty vypracované Komisiou (COM(2012) 153 final o vonkajšej dimenzii koordinácie sociálneho zabezpečenia v EÚ) a Parlamentom (uznesenie z 25. októbra 2011 o podpore mobility pracovníkov v Európskej únii, najmä jeho odseky 27 a 33) a, v neposlednom rade, na rozsudok SDEÚ zo 4. júla 2013 vo veci C-233/12, Gardella/INPS.Predkladatelia petície vyzývajú Parlament, aby zastavil túto diskrimináciu, pokiaľ ide o prístup k nárokom na dôchodok, aby sa príspevky platené v krajine pôvodu mohli kombinovať s príspevkami platenými vyššie uvedeným medzinárodným organizáciám. Žiadajú tiež, aby sa táto otázka stala predmetom uznesenia Európskeho parlamentu.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now