Handelspolitik

Lailliset edustajat Euroopan patenttiviraston italialaisten virkamiesten järjestön puolesta, ja 26 allekirjoittanutta, Italiassa maksettujen eläkemaksujen siirtämisestä Euroopan lennonvarmistusjärjestön ja Euroopan patenttiviraston eläkejärjestelmään  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vetoomuksen esittäjät edustavat 26:ta kansainvälistä virkamiestä, jotka työskentelevät tällä hetkellä Euroopan lennonvarmistusjärjestössä ja Euroopan patenttivirastossa, ja he esittävät ryhmävetoomuksen asiakkaidensa eläkeoikeuksien turvaamisesta. Kaikki asiakkaat ovat Italian kansalaisia, jotka ovat työskennelleet Italiassa ja EU:ssa ennen kuin siirtyivät näiden kansainvälisten organisaatioiden palvelukseen. Italialla ei ole Euroopan lennonvarmistusjärjestön ja Euroopan patenttiviraston kanssa sopimusta eläkeoikeuksien siirtämisestä tai eläkemaksujen yhteenlaskemisesta niin, että työntekijä saisi oikeuden yhteen yhtenäiseen eläkkeeseen, joten nämä Italian kansalaiset saattavat menettää Italiassa maksamansa eläkemaksut, koska Italian lainsäädännössä ei vetoomuksen esittäjien mukaan säädetä niiden korvaamisesta. Vetoomuksen esittäjät vetoavat useisiin artikloihin perussopimuksissa (SEUT-sopimuksen 9, 20, 45, 145, 146, 147 ja 151 artikla) ja EU:n perusoikeuskirjassa (15 ja 34 artikla), työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin 2004/38/EC ja EU:n virkamiesten henkilöstösääntöjen muuttamista koskevan asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/2004 johdanto-osiin sekä muihin komission ja parlamentin laatimiin asiakirjoihin (COM(2012) 153 final EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoisesta ulottuvuudesta ja parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 työntekijöiden liikkuvuuden edistämisestä Euroopan unionissa, erityisesti sen 27 ja 33 kohta) sekä lisäksi unionin tuomioistuimen 4. heinäkuuta 2013 asiassa C-233/12, Gardella v. INPS, antamaan tuomioon.Vetoomuksen esittäjät vaativat parlamenttia lopettamaan tämän eläkeoikeuksiin liittyvän syrjinnän niin, että lähtömaassa maksetut eläkemaksut voidaan yhdistää edellä mainituille kansainvälisille organisaatioille maksettavien eläkemaksujen kanssa. Lisäksi he pyytävät, että Euroopan parlamentti antaa asiasta päätöslauselman.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now