Rechtstaatlichkeit

W sprawie uwzględnienia w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego przestępstw przeciwko środowisku jako zbrodni przeciwko ludzkości 

Timothy Ellis
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję zwraca się do UE o rozpoczęcie – przy najbliższej możliwej okazji – procesu dodania rażących aktów zamierzonego niszczenia środowiska lub zaniedbania, które niszczą planetę, do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego w art. 7 „Zbrodnie przeciwko ludzkości”. Składający petycję jest zdania, że osoby, które mają władzę lub wpływy, powinny ponosić odpowiedzialność za działalność polegającą na podważaniu ustaleń naukowych, badań lub działań mających na celu ograniczenie wpływu przemysłowego na środowisko. Ponadto składający petycję wnosi o addendum do statutu rzymskiego, na podstawie którego osoby te ponosiłyby odpowiedzialność za tego rodzaju przestępstwa – jako że mają one zasięg globalny – nawet jeżeli ich kraj nie jest sygnatariuszem statutu.

Thank you for your support, Timothy Ellis

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international