Rechtstaatlichkeit

относно включването на престъпления против околната среда като престъпления против човечеството в Римския статут на Международния наказателен съд 

Timothy Ellis
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията призовава ЕС възможно най-скоро да започне процедура за добавянето на очевидните преднамерени действия за разрушаване на околната среда или за причиняване на екологична катастрофа по непредпазливост, които нанасят вреди на планетата, към член 7 от Римския статут, озаглавен „Престъпления против човечеството“. Вносителят на петицията смята, че хората, притежаващи власт или влияние, трябва да носят отговорност за своите действия, които подкопават науката, научните изследвания или дейностите, имащи за цел да намалят промишленото въздействие. Освен това той призовава да бъде изготвена добавка към Римския статут с цел да се гарантира, че лицата могат да бъдат държани под отговорност за този вид престъпления, тъй като тези престъпления са с глобален характер, дори и държавата им да не е страна по Римския статут.

Thank you for your support, Timothy Ellis

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international