Rechtstaatlichkeit

Ki jo vlaga Timothy Ellis, državljan Združenega kraljestva 

Timothy Ellis
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelj peticije poziva EU, naj čim prej začne postopek, da se dejanja uničevanja okolja, namernega ali iz malomarnosti, ki škodijo planetu, vključijo v člen 7 Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča kot kazniva dejanja zoper človečnost. Vlagatelj peticije meni, da bi morale biti osebe, ki so na položaju moči ali vpliva, odgovorne za svoja dejanja, ki spodkopavajo znanost, raziskave ali dejavnosti, katerih namen je zmanjšati vpliv industrije. Poleg tega poziva k dodatku k rimskemu statutu, da bi zagotovili, da bodo osebe odgovarjale za tovrstna kazniva dejanja, saj imajo ta globalen vpliv, tudi če njihova država ni podpisnica.

Thank you for your support, Timothy Ellis

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international