Rechtstaatlichkeit

O zaradení trestných činov proti životnému prostrediu ako zločinov proti ľudskosti do Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 

Timothy Ellis
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched 31/01/2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície žiada EÚ, aby pri najbližšej možnej príležitosti iniciovala postup doplnenia hrubého a úmyselného ničenia životného prostredia alebo nedbanlivosti, v dôsledku ktorých dochádza k poškodzovaniu planéty, do Rímskeho štatútu v rámci článku 7 „Zločiny proti ľudskosti“. Zastáva názor, že osoby, ktoré majú moc alebo vplyv, by sa mali brať na zodpovednosť, ak konajú v rozpore s vedou, výskumom alebo činnosťami zameranými na zníženie vplyvu priemyslu. Okrem toho žiada o dodatok k Rímskemu štatútu s cieľom dosiahnuť, aby za tento druh trestnej činnosti – vzhľadom na jej globálny charakter – mohli byť brané na zodpovednosť aj osoby, ktorých krajina nie je signatárskym štátom.

Thank you for your support, Timothy Ellis

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now