Rechtstaatlichkeit

O zaradení trestných činov proti životnému prostrediu ako zločinov proti ľudskosti do Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 

Timothy Ellis
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície žiada EÚ, aby pri najbližšej možnej príležitosti iniciovala postup doplnenia hrubého a úmyselného ničenia životného prostredia alebo nedbanlivosti, v dôsledku ktorých dochádza k poškodzovaniu planéty, do Rímskeho štatútu v rámci článku 7 „Zločiny proti ľudskosti“. Zastáva názor, že osoby, ktoré majú moc alebo vplyv, by sa mali brať na zodpovednosť, ak konajú v rozpore s vedou, výskumom alebo činnosťami zameranými na zníženie vplyvu priemyslu. Okrem toho žiada o dodatok k Rímskemu štatútu s cieľom dosiahnuť, aby za tento druh trestnej činnosti – vzhľadom na jej globálny charakter – mohli byť brané na zodpovednosť aj osoby, ktorých krajina nie je signatárskym štátom.

Thank you for your support, Timothy Ellis

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international