Versorgung

W sprawie rzekomego naruszenia ustawy o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich i rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję wnosi zastrzeżenia wobec członków zarządu organizacji samorządowej zajmującej się m.in. prowadzeniem ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz systemów informatycznych dla potrzeb rejestracji danych, odnośnie do rzekomego nieprzestrzegania w latach 2014–2016 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 poprzez uznanie niektórych kategorii pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pośród kwestii podnoszonych przez składającego petycję znajduje się: uzależnienie wpisu do księgi zwierząt gospodarskich od uzyskania odpłatnego zaświadczenia hodowlanego (potwierdzającego pochodzenie zwierzęcia) oraz rzekome zmuszanie hodowców trzody chlewnej do nabywania zaświadczeń hodowlanych bez wniosku hodowcy. Ponadto system wydawania zaświadczeń, powiązany z wypłacaniem pieniędzy z budżetu państwa, zdaniem składającego petycję stał w sprzeczności z art. 27 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji nr 702/2014.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international