Versorgung

Om en påstådd överträdelse av lagen om uppfödning och avel av produktionsdjur samt av kommissionens förordning (EU) nr 702/2014  

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren uttrycker invändningar mot styrelseledamöterna i en självstyrande organisation som bl.a. ansvarar för stambokföring och register och informationssystem i syfte att registrera uppgifter om påstådd underlåtenhet att följa lagen av den 29 juni 2007 om organiseringen av uppfödning och avel av produktionsdjur och kommissionens förordning (EU)nr 702/2014 genom att under perioden 2014–2016 lämna uppgifter om olika kategorier av stöd inom jord- och skogsbrukssektorerna och i landsbygdsområden som är förenliga med den inre marknaden i enlighet med artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett av de problem som framställaren påpekar är att registrering i stamboken villkorades att ett härstamningsbevis (som vittnar om djurets ursprung) anskaffas, för betalning, och att grisuppfödare påstås tvingas anskaffa härstamningsbevis utan en uppfödaransökan. Framställaren hävdar vidare att systemet för utfärdande av certifikat (som är kopplat till utbetalning av pengar från statsbudgeten) strider mot artikel 27.1 b i kommissionens förordning nr 702/2014.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international