Versorgung

Põllumajandusloomade aretamist ja paljundamist käsitleva seaduse ja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 väidetava rikkumise kohta  

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja esitab vastuväiteid omavalitsusorganite juhatuse liikmete vastu, kes muu hulgas vastutavad tõuraamatute ja registrite ning infosüsteemide hoidmise eest, et registreerida andmeid väidetava suutmatuse kohta järgida 29. juuni 2007. aasta seadust põllumajandusloomade aretuse ja paljundamise korralduse kohta ning komisjoni määrust (EL) nr 702/2014 ja deklareerisid ajavahemikul 2014–2016 põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades siseturuga kokku sobivat teatavat liiki toetust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 107 ja 108. Petitsiooni esitaja tõstatatud probleemide hulgas on ka see, et tõuraamatus sisalduva kande saamise tingimuseks seati tasuline aretustunnistus (mis tõendab looma päritolu) ja et seakasvatajad olid väidetavalt sunnitud omandama aretustunnistusi ilma aretaja taotluseta. Petitsiooni esitaja väidab lisaks, et tunnistuste väljastamise süsteem (mis on seotud raha maksmisega riigieelarvest) oli vastuolus komisjoni määruse nr 702/2014 artikli 27 lõike 1 punktiga b.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international