Versorgung

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel/ka petice tvrdí, že členové řídicích orgánů jedné samosprávné organizace, kteří odpovídají mj. za vedení plemenných knih, rejstříků a informačních systémů k zaznamenávání údajů, údajně porušili zákon ze dne 29. června 2007 o organizaci chovu hospodářských zvířat a jejich reprodukci a nařízení Komise (EU) č. 702/2014 tím, že prohlásili, že určité formy podpory poskytnuté v období 2014–2016 v odvětví zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech byly podle článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie v souladu s vnitřním trhem. Překladatel/ka petice považuje za problematické, aby byl zápis do plemenné knihy podmíněn získáním osvědčení o plemenné příslušnosti (dokládajícího původ zvířete) za úhradu a že chovatelé prasat byly údajně nuceni k získávání těchto osvědčení, aniž by o ně chovatel požádal. Tvrdí navíc, že systém získávání osvědčení (spojený s výplatou finančních prostředků ze státního rozpočtu) je v rozporu s čl. 27 odst. 1 písm. b) nařízení Komise č. 702/2014.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international