Versorgung

Dwar l-allegat ksur tal-liġi dwar it-trobbija u r-riproduzzjoni ta' annimali tal-irziezet u tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 702/2014  

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant iqajjem oġġezzjonijiet kontra l-membri tal-bord ta' tmexxija ta' organizzazzjoni awtogovernattiva responsabbli, fost affarijiet oħra, għaż-żamma tal-kotba tal-merħla u r-reġistri u s-sistemi ta' informazzjoni għall-finijiet ta' reġistrazzjoni ta' data, peress li huma allegatament ma kinux konformi mal-liġi tad-29 ta' Ġunju 2007 dwar l-organizzazzjoni tat-trobbija u r-riproduzzjoni tal-annimali tal-irziezet u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 702/2014 meta ddikjaraw, fil-perjodu 2014-2016, li ċertu kategoriji ta' għajnuna fis-setturi tal-agrikoltura u l-forestrija u f'żoni rurali kienu kompatibbli mas-suq intern bl-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Fost it-tħassib imqajjem mill-petizzjonant huwa li d-dħul fil-ktieb tal-merħla sar kundizzjonali fuq il-kisba ta' ċertifikat ta' trobbija (li jiċċertifika l-oriġini tal-annimal) fuq pagament, u li l-bdiewa tal-ħnieżer kienu allegatament imġiegħla jiksbu ċertifikati ta' trobbija mingħajr l-applikazzjoni ta' min irabbi. Barra minn hekk, il-petizzjonant jargumenta li s-sistema għall-ħruġ taċ-ċertifikati (marbuta mal-pagament ta' flus mill-baġit tal-Istat) tmur kontra l-Artikolu 27(1)(b) tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 702/2014.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international