Versorgung

Over de vermeende schending van zowel de wet inzake het fokken en reproduceren van boerderijdieren als Verordening (EU) nr. 702/2014  

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener beweert dat de leden van de raad van bestuur van een autonome organisatie die onder meer verantwoordelijk is voor het bijhouden van stamboeken, registers en systemen voor informatieopslag, zowel de wet van 29 juni 2007 inzake het fokken en reproduceren van boerderijdieren als Verordening (EU) nr. 702/2014 hebben geschonden, door in de periode 2014-2016 te verklaren dat bepaalde soorten steun in de land- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden krachtens de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verenigbaar zijn met de interne markt. Indiener vindt het onder meer bezwaarlijk dat er, voordat een dier in het stamboek kan worden opgenomen, tegen betaling een stamboekcertificaat moet worden verkregen waaruit de afstamming van het dier blijkt en dat varkensboeren naar verluidt zonder de aanvraag van een fokker voor stamboekcertificaten moeten zorgen. Verder verklaart indiener dat het systeem voor de afgifte van certificaten (in verband met de uitbetaling van gelden uit de overheidsbegroting) in strijd is met artikel 27, lid 1, onder b), van Verordening nr. 702/2014 van de Commissie.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international