Versorgung

Par tiesību aktu par lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu un pavairošanu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 iespējamu pārkāpumu  

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs ceļ iebildumus pret pašpārvaldes organizācijas valdes locekļiem, kas cita starpā ir atbildīga par ciltsgrāmatu un reģistru un informācijas sistēmu uzturēšanu, lai reģistrētu datus, par iespējamu 2007. gada 29. jūnija tiesību akta par lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un pavairošanas organizāciju un Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014 neievērošanu, paziņojot laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam dažas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos, kas ir saderīgas ar iekšējo tirgu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu. Vienas no lūgumraksta iesniedzēja paustajām bažām ir tādas, ka tika noteikts, ka ieraksts ciltsgrāmatā ir atkarīgs no tā, vai ir iegūts zootehniskais sertifikāts (kas apliecina dzīvnieka izcelsmi), lai saņemtu maksājumu, un ka cūku audzētāji, iespējams, bija spiesti iegūt zootehniskos sertifikātus bez selekcionāra pieteikuma. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka sertifikātu izsniegšanas sistēma (kas piesaistīta naudas samaksai no valsts budžeta) bija pretrunā Komisijas Regulas Nr. 702/2014 27. panta 1. punkta b) apakšpunktam.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international