Versorgung

Väitetystä syyllistymisestä tuotantoeläinten lisääntymistä ja jalostusta koskevan lainsäädännön ja komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 rikkomiseen 

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä esittää vastalauseen sellaisen itsehallinnollisen organisaation hallituksen jäseniä vastaan, joka muun muassa vastaa kantakirjoista, rekistereistä ja tietojärjestelmistä, joilla on määrä kerätä tietoja 29. kesäkuuta 2007 tuotantoeläinten lisääntymisestä ja jalostuksesta annetun lain ja komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 väitetystä noudattamatta jättämisestä, tiettyjen maa- ja metsätalousalaan sekä maaseutuun liittyvien tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi vuosina 2014–2016 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti. Vetoomuksen esittäjän mukaan kantakirjaan merkitsemisen ehtona on ollut maksua vastaan saatava jalostustodistus (todistus eläimen alkuperästä), ja väitteen mukaan siankasvattajien on ollut pakko hankkia jalostustodistuksia ilman jalostajan lupaa. Vetoomuksen esittäjän mielestä todistusten myöntäminen (valtion budjetista maksettavaa maksua vastaan) on komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 27 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaista.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international