Versorgung

относно предполагаемо нарушение на закона за развъждането и репродукцията на селскостопански животни и на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията  

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията повдига възражения срещу членовете на управителния съвет на самоуправляваща се организация. Тази организация отговаря, наред с другото, за воденето на родословни книги и регистри и информационни системи за целите на вписването на данни. Твърденията са за неспазване на закона от 29 юни 2007 г. за организацията на развъждането и репродукцията на селскостопански животни и на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията. Предполагаемото нарушение се състои в това, че през периода 2014 – 2016 г. тази организация е обявила определени категории подпомагане в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в съответствие с член 107 и член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Едно от опасенията на вносителя на петицията е, че вписването в родословната книга е зависело от получаването, срещу заплащане, на удостоверение за развъждане (свидетелстващо за произхода на животното) и че според твърденията свиневъдите са били принудени да получат удостоверения за развъждане без заявление от животновъда. Освен това вносителят на петицията твърди, че системата за издаване на удостоверения (свързана с плащането на пари от държавния бюджет) е противоречало на член 27, параграф 1, буква б) от Регламент № 702/2014 на Комисията.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international