Versorgung

Dėl įtariamo žemės ūkio gyvūnų veisimo ir dauginimo įstatymo ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 pažeidimo

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėjas prieštarauja savivaldos organizacijos valdybos, atsakingos, be kita ko, už gyvulių kilmės knygų ir registrų vedimą ir informacijos sistemas, skirtas duomenų apie įtariamą 2007 m. birželio 29 d. dėl žemės ūkio gyvūnų veisimo ir dauginimo įstatymo ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 nuostatų nesilaikymą kaupimui, nurodant 2014–2016 m. laikotarpio tam tikros žemės ūkio ir miškininkystės ir kaimo vietovių paramos kategorijas, suderinamas su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, nariams. Vienas iš peticijos pateikėjo iškeltų klausimų yra tas, kad į gyvulių kilmės knygą buvo įtrauktas įrašas gyvulių kilmės sertifikate (patvirtinantis gyvūno kilmę), kuris buvo gautas už mokestį, ir kad, kaip teigiama, kiaulių augintojai buvo priversti gauti veisimo sertifikatą be veisėjo paraiškos. Be to, peticijos pateikėjas tvirtina, kad sertifikatų išdavimo sistema (susieta su pinigų mokėjimu iš valstybės biudžeto) prieštarauja Komisijos reglamento Nr. 702/2014 27 straipsnio 1 dalies b punktui.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international