Versorgung

Om en påstået overtrædelse af loven om avl og reproduktion af husdyr og af Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014  

M. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren klager over medlemmerne af bestyrelsen i en selvejende organisation, der bl.a. har ansvaret for at føre stambøger og registre og informationssystemer til registrering af oplysninger om påstået manglende overholdelse af lov af 29. juni 2007 om avl og reproduktion af husdyr og Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 ved i perioden 2014-2016 at erklære visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter for forenelige med det indre marked i overensstemmelse med artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Blandt de problemer, som andrageren har peget på, er, at indførelsen i stambogen blev gjort betinget af, at der blev udstedt et afstamningscertifikat (som attesterede dyrets oprindelse) mod betaling, og at svineproducenterne angiveligt blev tvunget til at indhente afstamningscertifikater uden en ansøgning fra avleren. Andrageren hævder endvidere, at systemet for udstedelse af certifikater (i forbindelse med betaling af penge fra statsbudgettet) var i strid med artikel 27, stk. 1, litra b), i Kommissionens forordning nr. 702/2014.

Thank you for your support, M. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international