Handelspolitik

W sprawie przeniesienia siedziby Europejskiej Agencji Leków (EMA) do Amsterdamu 

Comune di Milano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 Supporters 34 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję skarży się na bezprawność procedury zastosowanej przy wyborze Amsterdamu jako nowej siedziby Europejskiej Agencji Leków (EMA). Wniósł też skargę do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 20 listopada 2017 r. dotyczącej wyboru nowej siedziby EMA w związku z brexitem. Zdaniem składającego petycję wybór nowej siedziby EMA w drodze losowania stanowi nadużycie władzy. Efektem nie jest przejrzysty proces decyzyjny przeprowadzony na podstawie ocen technicznych i szczegółowych, wcześniej określonych kryteriów. Składający petycję skarży się, że niemożliwa była właściwa ocena dwóch wniosków Mediolanu i Amsterdamu. Składający petycję zarzuca naruszenie zasad dobrej administracji i przejrzystości. Podkreśla, że Niderlandy nie dostarczyły w pełni dokładnych informacji na temat dostępności pomieszczeń dla EMA, co może zagrozić ciągłości działania agencji. Składający petycję twierdzi, że nie uwzględniono należycie prerogatyw Parlamentu Europejskiego, ponieważ decyzje w sprawie siedzib agencji UE powinny być podejmowane zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Wzywa Parlament Europejski do szybkiej interwencji, aby zapewnić przestrzeganie prawa UE. Składający petycję wnioskuje też o wysłuchanie przed Parlamentem Europejskim, aby przedstawić nowe informacje dotyczące analizowanych kwestii.

Thank you for your support, Comune di Milano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international