Handelspolitik

W sprawie przeniesienia siedziby Europejskiej Agencji Leków (EMA) do Amsterdamu 

Comune di Milano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
33 Supporters 33 in Europäische Union
7% from 500 for quorum
  1. Launched 25/02/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję skarży się na bezprawność procedury zastosowanej przy wyborze Amsterdamu jako nowej siedziby Europejskiej Agencji Leków (EMA). Wniósł też skargę do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 20 listopada 2017 r. dotyczącej wyboru nowej siedziby EMA w związku z brexitem. Zdaniem składającego petycję wybór nowej siedziby EMA w drodze losowania stanowi nadużycie władzy. Efektem nie jest przejrzysty proces decyzyjny przeprowadzony na podstawie ocen technicznych i szczegółowych, wcześniej określonych kryteriów. Składający petycję skarży się, że niemożliwa była właściwa ocena dwóch wniosków Mediolanu i Amsterdamu. Składający petycję zarzuca naruszenie zasad dobrej administracji i przejrzystości. Podkreśla, że Niderlandy nie dostarczyły w pełni dokładnych informacji na temat dostępności pomieszczeń dla EMA, co może zagrozić ciągłości działania agencji. Składający petycję twierdzi, że nie uwzględniono należycie prerogatyw Parlamentu Europejskiego, ponieważ decyzje w sprawie siedzib agencji UE powinny być podejmowane zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Wzywa Parlament Europejski do szybkiej interwencji, aby zapewnić przestrzeganie prawa UE. Składający petycję wnioskuje też o wysłuchanie przed Parlamentem Europejskim, aby przedstawić nowe informacje dotyczące analizowanych kwestii.

Thank you for your support, Comune di Milano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now