Handelspolitik

På vegne af byen Milano, om flytningen af hjemstedet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til Amsterdam 

Comune di Milano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 Supporters 34 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren fordømmer uretmæssigheden af den procedure, der blev fulgt i forbindelse med valget af Amsterdam som det nye hjemsted for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Andrageren har også anlagt sag for Retten for at få annulleret Rådets afgørelse af 20. november 2017 vedrørende valget af EMA's nye hjemsted efter brexit. Andrageren er af den opfattelse, at det er magtfordrejning at vælge det nye EMA-hjemsted ved lodtrækning. Dette vil ikke medføre en gennemsigtig beslutningsproces på grundlag af tekniske vurderinger og specifikke, forudbestemte kriterier. Andrageren klager over, at det var umuligt at foretage en ordentlig vurdering af de to ansøgninger fra Milano og Amsterdam. Andrageren fremfører påstand om tilsidesættelse af principperne for god forvaltning og gennemsigtighed. Andrageren understreger, at Nederlandene ikke havde fremlagt helt nøjagtige oplysninger vedrørende rådigheden af lokalerne til EMA-hjemstedet, hvis forretningskontinuitet kunne bringes i fare. Andrageren hævder, at Europa-Parlamentets prærogativer ikke er blevet behørigt respekteret, eftersom beslutningerne vedrørende EU-agenturenes hjemsteder bør træffes i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure. Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at gribe rettidigt ind for at sikre overholdelse af EU-retten. Andrageren anmoder også om at blive hørt af Europa-Parlamentet for at give nye oplysninger i sagen.

Thank you for your support, Comune di Milano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international