Handelspolitik

V mene mesta Miláno, o premiestnení sídla Európskej agentúry pre lieky (EMA) do Amsterdamu 

Comune di Milano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 Supporters 34 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície kritizuje nezákonnosť postupu, ktorý sa použil pri výbere Amsterdamu ako nového sídla Európskej agentúry pre lieky (EMA). Predkladateľ petície takisto podal žalobu na Všeobecný súd s cieľom zrušiť rozhodnutie Rady z 20. novembra 2017 týkajúce sa výberu nového sídla agentúry EMA po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie. Podľa názoru predkladateľa petície výber nového sídla agentúry EMA losovaním je zneužitím právomocí. To by neviedlo k transparentnému rozhodovaciemu procesu na základe technických hodnotení a osobitných, vopred stanovených kritérií. Predkladateľ petície sa sťažuje, že nebolo možné správne posúdiť žiadosti dvoch miest Milána a Amsterdamu. Predkladateľ petície uvádza porušenie zásady dobrej správy a zásady transparentnosti. Predkladateľ petície zdôrazňuje, že Holandsko neposkytlo úplne presné informácie týkajúce sa dostupnosti priestorov pre sídlo agentúry EMA, ktorej kontinuita činnosti by mohla byť ohrozená. Tvrdí, že výsady Európskeho parlamentu neboli riadne dodržané, pretože rozhodnutia o sídlach agentúr EÚ by sa mali prijímať v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Predkladateľ petície žiada Európsky parlament o včasný zásah s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ. Takisto žiada o vypočutie pred Európskym parlamentom s cieľom poskytnúť nové informácie týkajúce sa príslušných otázok.

Thank you for your support, Comune di Milano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international