Handelspolitik

För staden Milano, om flytten av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till Amsterdam 

Comune di Milano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 Supporters 34 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren framför klagomål gällande det förfarande som användes när Amsterdam valdes till nytt säte för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Framställaren har också väckt talan i tribunalen för att upphäva rådets beslut av den 20 november 2017 om valet av nytt säte för EMA efter brexit. Framställaren anser att lottdragningen för att välja det nya sätet för EMA är ett exempel på maktmissbruk. Det leder inte till en öppen beslutsprocess på grundval av tekniska bedömningar och specifika förutbestämda kriterier. Enligt framställaren var det omöjligt att göra en grundlig utvärdering av de två ansökningarna från Milano och Amsterdam. Framställaren anser att principerna om god förvaltning och öppenhet inte har respekterats. Framställaren betonar att Nederländerna inte hade uppgett helt korrekt information om tillgängligheten i fråga om lokalerna för EMA, vars driftskontinuitet nu kan komma att äventyras. Framställaren menar att Europaparlamentets privilegier inte har respekterats fullt ut, eftersom besluten om EU-byråernas säten bör fattas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Framställaren kräver att Europaparlamentet ska agera i tid för att säkerställa respekten för EU-rätten. Framställaren begär också att bli hörd inför Europaparlamentet för att kunna ge ny information om detta ärende.

Thank you for your support, Comune di Milano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international