Handelspolitik

от името на град Милано, относно преместването в Амстердам на седалището на Европейската агенция по лекарствата (EMA) 

Comune di Milano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 Supporters 34 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията протестира срещу незаконността на процедурата, следвана при избора на Амстердам за ново седалище на Европейската агенция по лекарствата (EMA). Вносителят на петицията също така е завел дело в Общия съд с искане за анулиране на решението на Съвета от 20 ноември 2017 г. относно избора на ново седалище на EMA след излизането на Обединеното кралство от ЕС. Според вносителя на петицията изборът на новото седалище на ЕМА чрез теглене на жребий е злоупотреба с власт. Това не води до прозрачен процес на вземане на решения въз основа на техническа оценка и конкретни предварително установени критерии. Вносителят на петицията се оплаква, че не е било възможно да бъдат оценени правилно двете кандидатури на Милано и Амстердам. Вносителят на петицията твърди, че е налице нарушение на принципите на добра администрация и прозрачност. Вносителят на петицията подчертава, че Нидерландия не е представила напълно точна информация относно наличието на помещения за седалището на ЕМА и така може да бъде застрашена непрекъснатостта на нейната дейност. Вносителят на петицията твърди, че прерогативите на Европейския парламент не са надлежно зачетени, тъй като решенията относно седалищата на агенциите на ЕС следва да се вземат в съответствие с обикновената законодателна процедура. Вносителят на петицията призовава за навременна намеса на Европейския парламент, за да се гарантира спазването на правото на ЕС. Вносителят на петицията иска също така да бъде изслушан от Европейския парламент, за да представи нова информация по въпросните теми.

Thank you for your support, Comune di Milano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international