Handelspolitik

Par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) galvenā biroja pārvietošanu uz Amsterdamu 

Comune di Milano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 Supporters 34 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda nelikumīgo procedūru, kas tika izmantota, izvēloties Amsterdamu par jauno Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) galvenā biroja atrašanās vietu. Lūgumraksta iesniedzējs ir arī ierosinājis lietu Vispārējā tiesā, lai atceltu Padomes 2017. gada 20. novembra lēmumu par jaunas EMA mītnes vietas izraudzīšanos pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka jaunas EMA mītnes vietas izraudzīšanās izlozes veidā ir uzskatāma par pilnvaru nepareizu izmantošanu. Šādā ceļā nav iespējams pieņemt pārredzamus lēmumus, kas balstīti uz tehniskiem novērtējumiem un īpašiem, iepriekš noteiktiem kritērijiem. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka nebija nekādu iespēju pienācīgi izvērtēt Milānas un Amsterdamas pieteikumus. Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz labas pārvaldības principa un pārredzamības principa pārkāpumiem. Viņš uzsver, ka Nīderlande nebija iesniegusi pilnīgi precīzu informāciju par telpu pieejamību EMA biroja vajadzībām, kā dēļ varētu tikt traucēta EMA darbības nepārtrauktība. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Eiropas Parlamenta prerogatīvas nav pienācīgi ievērotas, jo lēmumi par ES aģentūru atrašanās vietu būtu jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Viņš aicina Eiropas Parlamentu savlaicīgi iejaukties, lai nodrošinātu ES tiesību aktu ievērošanu. Lūgumraksta iesniedzējs arī vēlas tikt uzklausīts Eiropas Parlamentā, lai sniegtu jaunu informāciju par šiem jautājumiem.

Thank you for your support, Comune di Milano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international