Handelspolitik

F'isem il-Belt ta' Milan, dwar ir-rilokazzjoni lejn Amsterdam tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) 

Comune di Milano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
33 Supporters 33 in Europäische Union
7% from 500 for quorum
  1. Launched 25/02/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjonant jiddenunzja l-illegalità tal-proċedura li ġiet segwita għall-għażla ta' Amsterdam bħala s-sede l-ġdida tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA). Il-petizzjonant ressaq ukoll azzjoni quddiem il-Qorti Ġenerali biex jannulla d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2017 dwar l-għażla tas-sede l-ġdida tal-EMA wara l-Brexit. Fil-fehma tal-petizzjonant, l-għażla tas-sede l-ġdida tal-EMA permezz ta' tlugħ bix-xorti hija użu ħażin tal-poteri. Dan ma jwassalx għal proċess trasparenti tat-teħid tad-deċiżjonijiet abbażi ta' valutazzjonijiet tekniċi u kriterji speċifiċi ddeterminati minn qabel. Il-petizzjonant jilmenta li kien impossibbli li jiġu vvalutati b'mod xieraq iż-żewġ applikazzjonijiet ta' Milan u Amsterdam. Il-petizzjonant jallega ksur tal-prinċipji ta' amministrazzjoni tajba u trasparenza. Il-petizzjonant jisħaq li n-Netherlands ma pprovdewx informazzjoni preċiża għalkollox dwar id-disponibbiltà tal-bini għas-sede tal-EMA, li l-kontinwità tal-operat tagħha tista' tiġi pperikolata. Il-petizzjonant isostni li l-prerogattivi tal-Parlament Ewropew ma ġewx irrispettati kif xieraq, peress li d-deċiżjonijiet dwar is-sede tal-aġenziji tal-UE jenħtieġ li jittieħdu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Il-petizzjonant jitlob li jsir intervent f'waqtu mill-Parlament Ewropew sabiex jiġi rrispettat id-dritt tal-Unjoni. Il-petizzjonant jitlob ukoll li jinstema' quddiem il-Parlament Ewropew biex jipprovdi informazzjoni ġdida dwar il-kwistjonijiet involuti.

Thank you for your support, Comune di Milano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now