Handelspolitik

F'isem il-Belt ta' Milan, dwar ir-rilokazzjoni lejn Amsterdam tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) 

Comune di Milano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 Supporters 34 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant jiddenunzja l-illegalità tal-proċedura li ġiet segwita għall-għażla ta' Amsterdam bħala s-sede l-ġdida tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA). Il-petizzjonant ressaq ukoll azzjoni quddiem il-Qorti Ġenerali biex jannulla d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2017 dwar l-għażla tas-sede l-ġdida tal-EMA wara l-Brexit. Fil-fehma tal-petizzjonant, l-għażla tas-sede l-ġdida tal-EMA permezz ta' tlugħ bix-xorti hija użu ħażin tal-poteri. Dan ma jwassalx għal proċess trasparenti tat-teħid tad-deċiżjonijiet abbażi ta' valutazzjonijiet tekniċi u kriterji speċifiċi ddeterminati minn qabel. Il-petizzjonant jilmenta li kien impossibbli li jiġu vvalutati b'mod xieraq iż-żewġ applikazzjonijiet ta' Milan u Amsterdam. Il-petizzjonant jallega ksur tal-prinċipji ta' amministrazzjoni tajba u trasparenza. Il-petizzjonant jisħaq li n-Netherlands ma pprovdewx informazzjoni preċiża għalkollox dwar id-disponibbiltà tal-bini għas-sede tal-EMA, li l-kontinwità tal-operat tagħha tista' tiġi pperikolata. Il-petizzjonant isostni li l-prerogattivi tal-Parlament Ewropew ma ġewx irrispettati kif xieraq, peress li d-deċiżjonijiet dwar is-sede tal-aġenziji tal-UE jenħtieġ li jittieħdu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Il-petizzjonant jitlob li jsir intervent f'waqtu mill-Parlament Ewropew sabiex jiġi rrispettat id-dritt tal-Unjoni. Il-petizzjonant jitlob ukoll li jinstema' quddiem il-Parlament Ewropew biex jipprovdi informazzjoni ġdida dwar il-kwistjonijiet involuti.

Thank you for your support, Comune di Milano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international