Handelspolitik

Giuseppe Sala Milano linna nimel Euroopa Ravimiameti (EMA) üleviimise kohta Amsterdami 

Comune di Milano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 Supporters 34 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja leiab, et Amsterdam valiti Euroopa Ravimiameti (EMA) uueks asukohaks ebaseadusliku menetluse teel. Ta on ka esitanud Üldkohtule hagi nõukogu 20. novembri 2017. aasta otsuse tühistamiseks seoses Euroopa Ravimiameti uue asukoha valikuga pärast Brexitit. Petitsiooni esitaja arvates kujutab EMA uue asukoha valimine loosi teel endast võimu kuritarvitamist. Sellega jääb ära läbipaistev otsustamisprotsess, mis põhineks tehnilistel hindamistel ja eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumidel. Petitsiooni esitaja kaebab, et Milano ja Amsterdami taotlusi ei olnud võimalik nõuetekohaselt hinnata. Ta väidab, et on rikutud hea halduse ja läbipaistvuse põhimõtteid. Petitsiooni esitaja rõhutab, et Madalmaad ei olnud esitanud täielikult täpset teavet Euroopa Ravimiameti ruumide kättesaadavuse kohta, mis võib ameti talitluspidevuse ohtu seada. Ta väidab, et Euroopa Parlamendi eelisõigusi ei ole nõuetekohaselt järgitud, kuna otsused ELi asutuste asukohtade kohta tuleks vastu võtta seadusandliku tavamenetluse kohaselt. Petitsiooni esitaja kutsub Euroopa Parlamenti üles õigeaegselt sekkuma, et tagada ELi õiguse järgimine. Ta taotleb ühtlasi ärakuulamist Euroopa Parlamendi ees, et esitada kõnealuste küsimustega seotud uut teavet.

Thank you for your support, Comune di Milano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international