Handelspolitik

Namens de Gemeente Milaan, over de verhuizing van de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 

Comune di Milano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 Supporters 34 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener stelt dat de procedure die gevolgd is bij de selectie van Amsterdam als de nieuwe vestigingsplaats van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) onrechtmatig was. Indiener heeft ook beroep ingesteld bij het Gerecht met het oog op vernietiging van het besluit van de Raad van 20 november 2017 betreffende de selectie van de nieuwe vestigingsplaats van het EMA na de brexit. Volgens indiener vormt het bepalen van de nieuwe vestigingsplaats van het EMA door loting een misbruik van bevoegdheid. Deze aanpak leidt niet tot een transparant besluitvormingsproces op basis van technische beoordelingen en vooraf vastgelegde specifieke criteria. Indiener beklaagt zich erover dat het onmogelijk was om de twee kandidaturen van Milaan en Amsterdam naar behoren te beoordelen. Indiener stelt dat er sprake is van schending van de beginselen van behoorlijk bestuur en transparantie. Indiener benadrukt dat Nederland geen volledig nauwkeurige informatie heeft verstrekt over de beschikbaarheid van het gebouw dat als zetel voor het EMA moet dienen, waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar kan worden gebracht. Indiener stelt dat de prerogatieven van het Europees Parlement niet naar behoren zijn geëerbiedigd, aangezien de beslissingen over de vestigingsplaatsen van EU-agentschappen moeten worden genomen volgens de gewone wetgevingsprocedure. Indiener roept het Europees Parlement op om tijdig in te grijpen om de eerbiediging van het EU-recht te waarborgen. Indiener verzoekt ook om door het Europees Parlement te worden gehoord om nieuwe informatie te verstrekken over de onderhavige kwesties.

Thank you for your support, Comune di Milano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international