Handelspolitik

Milanon kaupungin puolesta, Euroopan lääkeviraston (EMA) kotipaikan siirtämisestä Amsterdamiin 

Comune di Milano
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 Supporters 34 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä tuo julki sen menettelyn lainvastaisuuden, jota noudatettiin, kun Amsterdam valittiin Euroopan lääkeviraston (EMA) uudeksi kotipaikaksi. Vetoomuksen esittäjä on myös nostanut unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen EMA:n uuden kotipaikan valintaa brexitin jälkeen koskevan, 20. marraskuuta 2017 tehdyn neuvoston päätöksen kumoamiseksi. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että EMA:n uuden kotipaikan valitseminen arvalla on vallan väärinkäyttöä. Tällöin päätöksentekoprosessi ei olisi avoin eikä perustuisi teknisiin arviointeihin ja erityisiin ennalta määritettyihin perusteisiin. Vetoomuksen esittäjän valitus koskee sitä, että oli mahdotonta arvioida asianmukaisesti kahta hakemusta eli Milanon ja Amsterdamin hakemuksia. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että hyvän hallintotavan ja avoimuuden periaatteita on loukattu. Hän painottaa, että Alankomaat ei esittänyt täsmällistä tietoa EMA:n kotipaikalle tarkoitettujen toimitilojen saatavuudesta, jolloin sen toiminnan jatkuvuus olisi saattanut vaarantua. Vetoomuksen esittäjän mukaan Euroopan parlamentin etuoikeuksia ei ole asianmukaisesti kunnioitettu, koska EU:n virastojen kotipaikkoja koskevat päätökset olisi tehtävä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Vetoomuksen esittäjä kehottaa Euroopan parlamenttia toteuttamaan oikea-aikaisia toimia varmistaakseen EU:n lainsäädännön noudattamisen. Hän pyytää myös tulla kuulluksi Euroopan parlamentissa voidakseen esittää uutta tietoa kyseessä olevista asioista.

Thank you for your support, Comune di Milano

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international