Versorgung

W sprawie legalności art. 417 bułgarskiego kodeksu postępowania cywilnego oraz rzekomego naruszenia praw konsumenta podczas postępowania w sprawie nakazu zapłaty w Bułgarii 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję zwraca się o zbadanie kwestii działań komornika sądowego na mocy art. 417 bułgarskiego kodeksu postępowania cywilnego, które – jak uważa – mogą być niezgodne z prawem, oraz o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i ustalenie odpowiedzialności karnej komornika. Parlament Europejski otrzymał w tej sprawie kilka skarg od obywateli Bułgarii, którzy utrzymują, że postępowanie sądowe na mocy art. 417 bułgarskiego kodeksu postępowania cywilnego jest jednostronne i że konsumenci nie mają możliwości bronić się w sądzie, który podejmuje decyzję jedynie na podstawie oświadczenia kredytodawcy dotyczącego istnienia i kwoty kredytu. Składający petycję proponuje również, aby Parlament skorzystał z prawa do inicjatywy pośredniej w odniesieniu do art. 435 ust. 2 bułgarskiego kodeksu postępowania cywilnego. Zdaniem składającego petycję komornik sądowy naruszył jego prawa własności, złamał prawo oraz sprzeniewierzył się praktyce bułgarskiego Sądu Najwyższego.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international