Versorgung

W sprawie legalności art. 417 bułgarskiego kodeksu postępowania cywilnego oraz rzekomego naruszenia praw konsumenta podczas postępowania w sprawie nakazu zapłaty w Bułgarii 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję zwraca się o zbadanie kwestii działań komornika sądowego na mocy art. 417 bułgarskiego kodeksu postępowania cywilnego, które – jak uważa – mogą być niezgodne z prawem, oraz o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i ustalenie odpowiedzialności karnej komornika. Parlament Europejski otrzymał w tej sprawie kilka skarg od obywateli Bułgarii, którzy utrzymują, że postępowanie sądowe na mocy art. 417 bułgarskiego kodeksu postępowania cywilnego jest jednostronne i że konsumenci nie mają możliwości bronić się w sądzie, który podejmuje decyzję jedynie na podstawie oświadczenia kredytodawcy dotyczącego istnienia i kwoty kredytu. Składający petycję proponuje również, aby Parlament skorzystał z prawa do inicjatywy pośredniej w odniesieniu do art. 435 ust. 2 bułgarskiego kodeksu postępowania cywilnego. Zdaniem składającego petycję komornik sądowy naruszył jego prawa własności, złamał prawo oraz sprzeniewierzył się praktyce bułgarskiego Sądu Najwyższego.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now