Versorgung

O zákonnosti článku 417 bulharského Občianskeho súdneho poriadku a údajnom porušení práv spotrebiteľov v konaní o platobnom rozkaze v Bulharsku 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície požaduje prešetrenie opatrení exekútora podľa článku 417 bulharského Občianskeho súdneho poriadku, ktoré považuje za nezákonné, a začatie disciplinárneho konania a zavedenie trestnej zodpovednosti exekútora. Európsky parlament dostal niekoľko sťažností týkajúcich sa tejto otázky od iných bulharských občanov, ktorí tvrdia, že bulharské súdne konania podľa článku 417 bulharského Občianskeho súdneho poriadku sú jednostranné a spotrebitelia nemajú možnosť brániť sa na súde, kde sa rozsudky zakladajú výlučne na tvrdeniach veriteľov o existencii a výške úveru. Predkladateľ petície tiež navrhuje, aby Parlament uplatnil svoje právo na nepriamu iniciatívu v súvislosti s článkom 435 ods. 2 bulharského Občianskeho súdneho poriadku. Tvrdí, že exekútor zneužil ich vlastnícke práva a porušil zákon a prax bulharského Najvyššieho súdu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now