Versorgung

Ve věci legality článku 417 bulharského občanského soudního řádu a údajného porušení práv spotřebitelů v řízení o platebním příkazu v Bulharsku 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel požaduje, aby byly kroky soudního vykonavatele podniknuté podle článku 471 bulharského občanského soudního řádu, které předkladatel považuje za protiprávní, vyšetřeny, bylo zahájeno disciplinární řízení a byla stanovena trestní odpovědnost soudního vykonavatele. Evropský parlament obdržel několik stížností v této věci od dalších bulharských občanů, kteří tvrdí, že bulharská soudní řízení podle článku 417 bulharského občanského soudního řádu jsou jednostranná a spotřebitelům není poskytnuta možnost bránit se u soudu, kde rozsudky vycházejí výhradně z tvrzení věřitelů o existenci úvěru a jeho výši. Předkladatel rovněž navrhuje, aby Parlament v souvislosti s čl. 435 odst. 2 bulharského občanského soudního řádu vykonal své nepřímé právo podnětu. Tvrdí, že soudní vykonavatel porušuje jejich vlastnická práva a zákon a nerespektuje postupy bulharského nejvyššího soudu.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now