Versorgung

Ve věci legality článku 417 bulharského občanského soudního řádu a údajného porušení práv spotřebitelů v řízení o platebním příkazu v Bulharsku 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel požaduje, aby byly kroky soudního vykonavatele podniknuté podle článku 471 bulharského občanského soudního řádu, které předkladatel považuje za protiprávní, vyšetřeny, bylo zahájeno disciplinární řízení a byla stanovena trestní odpovědnost soudního vykonavatele. Evropský parlament obdržel několik stížností v této věci od dalších bulharských občanů, kteří tvrdí, že bulharská soudní řízení podle článku 417 bulharského občanského soudního řádu jsou jednostranná a spotřebitelům není poskytnuta možnost bránit se u soudu, kde rozsudky vycházejí výhradně z tvrzení věřitelů o existenci úvěru a jeho výši. Předkladatel rovněž navrhuje, aby Parlament v souvislosti s čl. 435 odst. 2 bulharského občanského soudního řádu vykonal své nepřímé právo podnětu. Tvrdí, že soudní vykonavatel porušuje jejich vlastnická práva a zákon a nerespektuje postupy bulharského nejvyššího soudu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now