Versorgung

относно законосъобразността на член 417 от българския Граждански процесуален кодекс и предполагаемо нарушение на правата на потребителите при производства, свързани със заповедите за плащане в България 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията призовава за разследване на действията на съдебен изпълнител съгласно член 417 от българския Граждански процесуален кодекс, които той счита за неправомерни, и за образуване на дисциплинарно производство и установяване на наказателна отговорност на съдебния изпълнител. Европейският парламент е получил няколко жалби по този въпрос от други български граждани, в които се твърди, че българското съдебно производство по член 417 от българския Граждански процесуален кодекс е едностранно, а на потребителите не се дава възможност да се защитят в съда, като решенията се основават изцяло на твърденията на кредитора за съществуването и размера на заема. Вносителят на петицията също така предлага Парламентът да упражни правото си на непряка инициатива във връзка с член 435, параграф 2 от българския Граждански процесуален кодекс. Вносителят на петицията твърди, че съдебният изпълнител е злоупотребил с техните права на собственост и е нарушил закона и практиката на българския Върховен съд.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international