Versorgung

Om lagligheten i artikel 417 i Bulgariens civilprocesslag och påstådda brott mot konsumenträttigheter vid betalningsförfaranden i Bulgarien 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren kräver en undersökning av en utmätningsmans agerande enligt artikel 417 i Bulgariens civilprocesslag, vilket han bedömer är olagligt, samt att disciplinära förfaranden ska vidtas och ett straffrättsligt ansvar för utmätningsmannen ska fastställas. Europaparlamentet har mottagit flera klagomål i detta ämne från andra bulgariska medborgare som hävdar att bulgariska rättsliga förfaranden under artikel 417 i Bulgariens civilprocesslag är ensidiga och att konsumenterna inte har möjlighet att försvara sig i domstol där domarna enbart baseras på utlånarens krav avseende förekomsten av och beloppet för lånet. Framställaren föreslår också att parlamentet utövar sin rätt till indirekta initiativ i relation till artikel 435.2 i Bulgariens civilprocesslag. Framställaren hävdar att utmätningsmannen har missbrukat deras äganderätt, samt inte har respekterat lagen och utövandet av Bulgariens högsta domstol.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now