Versorgung

Bulgaaria tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 417 seaduslikkuse kohta ning tarbijaõiguste väidetava rikkumise kohta maksekäsumenetluste puhul Bulgaarias 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja nõuab, et uuritaks kohtutäituri tegevust vastavalt Bulgaaria tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 417, mis võib tema arvates olla ebaseaduslik, ning algatataks kohtutäituri suhtes distsiplinaarmenetlus ja kehtestataks kriminaalvastutus. Euroopa Parlament on saanud teistelt Bulgaaria kodanikult selle kohta mitu kaebust, milles väidetakse, et Bulgaaria tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 417 sätestatud Bulgaaria kohtumenetlused on ühepoolsed ja tarbijatele ei anta võimalust end kohtus kaitsta, kus otsused põhinevad täielikult laenuandja nõuetel laenu olemasolu ja suuruse kohta. Petitsiooni esitaja teeb ka ettepaneku, et Euroopa Parlament kasutaks oma kaudset algatusõigust seoses Bulgaaria tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 435 lõikega 2. Petitsiooni esitaja väitel on kohtutäitur kuritarvitanud nende omandiõigusi ning eiranud seadust ja Bulgaaria ülemkohtu praktikat.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international