Gesundheit

Ve věci maximálních limitů pro elektromagnetická pole v Německu 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelka petice žádá orgány EU, aby přiměly Německo ke snížení maximálních limitů a limitů výstrahy pro elektromagnetické záření v obytných zónách, prostorách pro spánek a na pracovištích. Předkladatelka se domnívá, že by se měly uvolnit finanční prostředky na vývoj vysílačů s proměnlivým výkonem, které se automaticky přepnou do pohotovostního režimu. Podle předkladatelky nejsou občané schopni chránit se sami před expozicí elektromagnetickým polím a měli by být chráněni prostřednictvím limitů výstrahy, je-li dosaženo hodnoty nižší než 1 µW/m². Předkladatelka zmiňuje několik následků masivní expozice záření mobilních telefonů, např. to, že lidé onemocní nebo potřebují zdravotní péči, což má hospodářské a sociální dopady. Konstatuje, že stávající nedostatečná ochrana občanů je porušením jejich základních práv.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now