Gesundheit

Par elektromagnētisko lauku maksimāli pieļaujamo līmeni Vācijā 

I. K.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ES iestādes nodrošināt, lai Vācija samazina elektromagnētiskā starojuma maksimālos un brīdinājuma līmeņus dzīvojamās telpās, guļamajās zonās un darba vietās. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka jānodrošina finansējums, lai attīstītu raidītājus ar mainīgu jaudu un automātisku pārslēgšanos gaidīšanas režīmā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka iedzīvotāji nespēj sevi pasargāt no elektromagnētisko lauku iedarbības, un viņi jāaizsargā, ja brīdinājuma līmenis ir zemāks par 1 μW/ m². Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz vairākām sekām, ko izraisa plaša starojuma iedarbība no mobilajiem telefoniem, piemēram, cilvēki kļūst slimi vai viņiem ir vajadzīga aprūpe, kas izraisa ekonomiskas un sociālas sekas. Viņš uzskata, ka iedzīvotāju pašreizējā neaizsargātība ir uzskatāma par viņu pamattiesību pārkāpumu.

Thank you for your support, I. K.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now