Gesundheit

Par elektromagnētisko lauku maksimāli pieļaujamo līmeni Vācijā 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ES iestādes nodrošināt, lai Vācija samazina elektromagnētiskā starojuma maksimālos un brīdinājuma līmeņus dzīvojamās telpās, guļamajās zonās un darba vietās. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka jānodrošina finansējums, lai attīstītu raidītājus ar mainīgu jaudu un automātisku pārslēgšanos gaidīšanas režīmā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka iedzīvotāji nespēj sevi pasargāt no elektromagnētisko lauku iedarbības, un viņi jāaizsargā, ja brīdinājuma līmenis ir zemāks par 1 μW/ m². Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz vairākām sekām, ko izraisa plaša starojuma iedarbība no mobilajiem telefoniem, piemēram, cilvēki kļūst slimi vai viņiem ir vajadzīga aprūpe, kas izraisa ekonomiskas un sociālas sekas. Viņš uzskata, ka iedzīvotāju pašreizējā neaizsargātība ir uzskatāma par viņu pamattiesību pārkāpumu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now