Gesundheit

Om maximala nivåer för elektromagnetiska fält i Tyskland 

I. K.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren uppmanar EU-institutionerna att få Tyskland att minska högsta tillåtna nivåer och varningsnivåer för elektromagnetisk strålning i vardagsrum, sovrum och på arbetsplatser. Framställaren anser att finansiering bör göras tillgänglig för att kunna utveckla sändare med variabel effekt som automatiskt övergår i standbyläge. Enligt framställaren kan medborgarna inte skydda sig mot exponering av elektromagnetiska fält och bör därför skyddas med varningsnivåer under 1 µW/m². Framställaren lägger fram flera konsekvenser vid kraftig exponering av strålning från mobiltelefoner, t.ex. att personer blivit sjuka eller behövt vård, som har både ekonomiska och sociala följder. Hon anser att den nuvarande bristen på skydd för medborgarna är ett brott mot deras grundläggande rättigheter.

Thank you for your support, I. K.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international