Gesundheit

O maximálnych hladinách pre elektromagnetické polia v Nemecku 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície žiada inštitúcie EÚ, aby zabezpečili, že Nemecko zníži maximálne hladiny a varovné úrovne v prípade elektromagnetického žiarenia v obývaných oblastiach, v priestoroch určených na spánok a na pracovisku. Domnieva sa, že by sa mali poskytnúť finančné prostriedky na vývoj vysielačov s premenlivým výkonom, ktoré sa automaticky prepnú do pohotovostného režimu. Podľa predkladateľky petície sa občania nedokážu chrániť pred vystavením elektromagnetickým poliam a mali by byť chránení prostredníctvom varovných úrovní nižších ako 1 µW/m². Predkladateľka petície uvádza viacero dôsledkov masívneho vystavenia žiareniu z mobilných telefónov, napr. ochorenia alebo potreba starostlivosti, čo má hospodársky a sociálny dosah. Súčasná nedostatočná ochrana občanov je podľa nej porušením ich základných práv.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international