Gesundheit

O maximálnych hladinách pre elektromagnetické polia v Nemecku 

I. K.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľka petície žiada inštitúcie EÚ, aby zabezpečili, že Nemecko zníži maximálne hladiny a varovné úrovne v prípade elektromagnetického žiarenia v obývaných oblastiach, v priestoroch určených na spánok a na pracovisku. Domnieva sa, že by sa mali poskytnúť finančné prostriedky na vývoj vysielačov s premenlivým výkonom, ktoré sa automaticky prepnú do pohotovostného režimu. Podľa predkladateľky petície sa občania nedokážu chrániť pred vystavením elektromagnetickým poliam a mali by byť chránení prostredníctvom varovných úrovní nižších ako 1 µW/m². Predkladateľka petície uvádza viacero dôsledkov masívneho vystavenia žiareniu z mobilných telefónov, napr. ochorenia alebo potreba starostlivosti, čo má hospodársky a sociálny dosah. Súčasná nedostatočná ochrana občanov je podľa nej porušením ich základných práv.

Thank you for your support, I. K.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international