Gesundheit

относно максимално допустимите нива на електромагнитните полета в Германия 

I. K.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията отправя искане към институциите на ЕС да направят така, че Германия да намали максимално допустимите и предупредителните нива на електромагнитно излъчване в жилищните зони, местата за сън и на работното място. Вносителката на петицията счита, че следва да се предостави финансиране за разработване на предаватели с променлива мощност, които автоматично да влизат в режим „в готовност“. Според вносителката на петицията гражданите не са в състояние да се защитят от експозиция на електромагнитни полета и следва да бъдат защитени чрез нива на предупреждение под 1 µW/m². Вносителката на петицията посочва няколко последици от масираната експозиция на излъчване от мобилни телефони, като например че хората се разболяват или се нуждаят от грижи, което има икономически и социални последици. Тя счита, че настоящата липса на защита на гражданите е нарушение на техните основни права.

Thank you for your support, I. K.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now