Gesundheit

относно максимално допустимите нива на електромагнитните полета в Германия 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията отправя искане към институциите на ЕС да направят така, че Германия да намали максимално допустимите и предупредителните нива на електромагнитно излъчване в жилищните зони, местата за сън и на работното място. Вносителката на петицията счита, че следва да се предостави финансиране за разработване на предаватели с променлива мощност, които автоматично да влизат в режим „в готовност“. Според вносителката на петицията гражданите не са в състояние да се защитят от експозиция на електромагнитни полета и следва да бъдат защитени чрез нива на предупреждение под 1 µW/m². Вносителката на петицията посочва няколко последици от масираната експозиция на излъчване от мобилни телефони, като например че хората се разболяват или се нуждаят от грижи, което има икономически и социални последици. Тя счита, че настоящата липса на защита на гражданите е нарушение на техните основни права.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now