Σεβασμός του κράτους δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Pier Virgilio DASTOLI
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched April 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Δημιουργία ενός αντικειμενικού και αμερόληπτου μηχανισμού αξιολόγησης για την εξακρίβωση της εφαρμογής των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα κράτη μέλη. α) Θέσπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικής νομοθεσίας που θα καθιστά δυνατή την εξακρίβωση, με αντικειμενικό τρόπο, του κατά πόσον εφαρμόζονται στην πράξη οι εθνικές διατάξεις για το κράτος δικαίου, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 της ΣΕΕ σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των αξιών της Ένωσης. β) Διευκόλυνση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (π.χ. ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης).

Thank you for your support, Pier Virgilio DASTOLI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now