Tiesiskuma ievērošana Eiropas Savienībā

Pier Virgilio DASTOLI
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched April 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Tāda objektīva un taisnīga novērtēšanas mehānisma izveide, kurš ļauj pārbaudīt Eiropas Savienības vērtību piemērošanu visās dalībvalstīs. a) Nodrošināt Eiropas Savienībā vispārīgus tiesību aktus, kas ļautu objektīvi pārbaudīt, kā praksē tiek piemēroti nacionālie noteikumi par tiesiskumu, lai stiprinātu dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos un atvieglotu LES 7. panta noteikumu īstenošanu attiecībā uz iespējamiem Savienības vērtību pārkāpumiem. b) Atvieglot Eiropas tiesību aktu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (piemēram, Eiropas apcietināšanas orderis) izpildi.

Thank you for your support, Pier Virgilio DASTOLI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now