Tiesiskuma ievērošana Eiropas Savienībā

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Tāda objektīva un taisnīga novērtēšanas mehānisma izveide, kurš ļauj pārbaudīt Eiropas Savienības vērtību piemērošanu visās dalībvalstīs. a) Nodrošināt Eiropas Savienībā vispārīgus tiesību aktus, kas ļautu objektīvi pārbaudīt, kā praksē tiek piemēroti nacionālie noteikumi par tiesiskumu, lai stiprinātu dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos un atvieglotu LES 7. panta noteikumu īstenošanu attiecībā uz iespējamiem Savienības vērtību pārkāpumiem. b) Atvieglot Eiropas tiesību aktu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (piemēram, Eiropas apcietināšanas orderis) izpildi.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now