Спазване на принципите на правовата държава в Европейския съюз

Pier Virgilio DASTOLI
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched April 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Създаване на механизъм за обективна и безпристрастна оценка за проверка на прилагането на ценностите на Европейския съюз от страна на всички държави членки а) Въвеждане на общо законодателство на Европейския съюз, чрез което той да може да проверява по обективен начин практическото прилагане на национални разпоредби, свързани с правовата държава, за да се укрепи взаимното доверие между държавите членки и да се улесни прилагането на разпоредбите на член 7 от ДЕС във връзка с евентуални нарушения на ценностите на Съюза. б) Улесняване на прилагането на европейските закони относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (например европейската заповед за арест).

Thank you for your support, Pier Virgilio DASTOLI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now