Спазване на принципите на правовата държава в Европейския съюз

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Създаване на механизъм за обективна и безпристрастна оценка за проверка на прилагането на ценностите на Европейския съюз от страна на всички държави членки а) Въвеждане на общо законодателство на Европейския съюз, чрез което той да може да проверява по обективен начин практическото прилагане на национални разпоредби, свързани с правовата държава, за да се укрепи взаимното доверие между държавите членки и да се улесни прилагането на разпоредбите на член 7 от ДЕС във връзка с евентуални нарушения на ценностите на Съюза. б) Улесняване на прилагането на европейските закони относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (например европейската заповед за арест).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now