Spoštovanje pravne države v Evropski uniji

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropska komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Oblikovanje objektivnega in nepristranskega ocenjevalnega mehanizma za preverjanje, kako države članice izvajajo vrednote Evropske unije. (a) Evropska unija mora sprejeti splošno zakonodajo, ki bo omogočala objektivno preverjanje praktične uporabe nacionalnih določb v zvezi s pravno državo, da se okrepi medsebojno zaupanje med državami članicami in olajša izvajanje določb člena 7 Pogodbe o Uniji v zvezi z možnimi kršitvami vrednot Unije. Olajšati izvrševanje evropske zakonodaje na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (npr. evropski nalog za prijetje).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now