Respekt for retsstatsprincippet i EU

Pier Virgilio DASTOLI
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched April 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

At indføre et objektivt og upartisk evalueringssystem, som skal bruges til at kontrollere, om alle medlemslandene lever op til Den Europæiske Unions værdier. a) EU skal have en generel lovgivning, som gør det muligt på en objektiv måde at vurdere, hvordan nationale bestemmelser om retsstatsprincippet bliver anvendt i praksis. Lovgivningen skal styrke den gensidige tillid mellem medlemslandene og gøre det lettere at anvende bestemmelserne i EU-traktatens artikel 7 om mulige krænkelser af EU's værdier. b) Det skal være lettere at anvende EU-lovgivningen om retligt samarbejde i straffesager (f.eks. den europæiske arrestordre).

Thank you for your support, Pier Virgilio DASTOLI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now