Respekt for retsstatsprincippet i EU

Petitioner not public
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

At indføre et objektivt og upartisk evalueringssystem, som skal bruges til at kontrollere, om alle medlemslandene lever op til Den Europæiske Unions værdier. a) EU skal have en generel lovgivning, som gør det muligt på en objektiv måde at vurdere, hvordan nationale bestemmelser om retsstatsprincippet bliver anvendt i praksis. Lovgivningen skal styrke den gensidige tillid mellem medlemslandene og gøre det lettere at anvende bestemmelserne i EU-traktatens artikel 7 om mulige krænkelser af EU's værdier. b) Det skal være lettere at anvende EU-lovgivningen om retligt samarbejde i straffesager (f.eks. den europæiske arrestordre).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now