Õigusriigi põhimõtte austamine Euroopa Liidus

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Objektiivse ja erapooletu hindamismehhanismi loomine, et kontrollida, kas kõik liikmesriigid austavad Euroopa Liidu väärtusi. a) Selliste Euroopa Liidu üldiste õigusaktide vastuvõtmine, mis võimaldavad objektiivselt kontrollida õigusriigi põhimõtet käsitlevate siseriiklike õigusnormide praktilist kohaldamist, et tugevdada liikmesriikide omavahelist usaldust ja hõlbustada nende Euroopa Liidu lepingu artikli 7 sätete rakendamist, milles käsitletakse liidu väärtuste võimalikke rikkumisi. b) Euroopa õiguse (nt Euroopa vahistamismäärus) jõustamise hõlbustamine kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now