Õigusriigi põhimõtte austamine Euroopa Liidus

Pier Virgilio DASTOLI
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched April 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Objektiivse ja erapooletu hindamismehhanismi loomine, et kontrollida, kas kõik liikmesriigid austavad Euroopa Liidu väärtusi. a) Selliste Euroopa Liidu üldiste õigusaktide vastuvõtmine, mis võimaldavad objektiivselt kontrollida õigusriigi põhimõtet käsitlevate siseriiklike õigusnormide praktilist kohaldamist, et tugevdada liikmesriikide omavahelist usaldust ja hõlbustada nende Euroopa Liidu lepingu artikli 7 sätete rakendamist, milles käsitletakse liidu väärtuste võimalikke rikkumisi. b) Euroopa õiguse (nt Euroopa vahistamismäärus) jõustamise hõlbustamine kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas.

Thank you for your support, Pier Virgilio DASTOLI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now