Ir-rispett għall-Istat tad-dritt fl-Unjoni Ewropea

Petitioner not public
Petition is directed to
Kummissjoni Ewropea
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Il-ħolqien ta’ mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni oġġettiva u imparzjali li jivverifika l- applikazzjoni tal-valuri tal-Unjoni Ewropea mill-Istati Membri kollha. (a) L-Unjoni Ewropea għandha tadotta leġiżlazzjoni ġenerali li tagħmilha possibbli li tkun ivverifikata b’mod oġġettiv l-applikazzjoni prattika tad-dispożizzjonijiet nazzjonali marbutin mal-Istat tad-dritt sabiex tissaħħaħ il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri u biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 tat-TUE dwar ksur possibbli tal-valuri tal-Unjoni. (b) Li jiġi ffaċilitat l-infurzar tal-liġijiet Ewropej dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali (pereżempju l-mandat ta’ arrest Ewropew).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now