Poszanowanie praworządności w Unii Europejskiej

Petitioner not public
Petition is directed to
Komisja Europejska
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Stworzenie obiektywnego i bezstronnego mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania wartości Unii Europejskiej przez wszystkie państwa członkowskie a) Wprowadzenie w Unii Europejskiej ogólnych przepisów prawa umożliwiających obiektywną weryfikację praktycznego stosowania krajowych przepisów dotyczących praworządności w celu wzmocnienia wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi oraz ułatwienia wdrażania postanowień art. 7 TUE dotyczących ewentualnego naruszenia wartości Unii b) Ułatwienie egzekwowania przepisów prawa europejskiego dotyczących współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (np. europejskiego nakazu aresztowania)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now