Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen Euroopan unionissa

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopan komissio
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Luodaan objektiivinen ja puolueeton arviointijärjestelmä, jolla voidaan tarkistaa, sovelletaanko Euroopan unionin arvoja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. a) Euroopan unionille on laadittava yleistä lainsäädäntöä, jonka nojalla voidaan tarkistaa objektiivisesti, miten oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä kansallisia säännöksiä käytännössä sovelletaan. Näin voidaan parantaa EU:n jäsenvaltioiden välistä luottamusta ja panna helpommin täytäntöön SEU-sopimuksen 7 artiklan määräykset, jotka koskevat unionin arvojen mahdollisia loukkauksia. b) Rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan EU-lainsäädännön soveltamista on helpotettava (esim. eurooppalaiset pidätysmääräykset).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now