Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen Euroopan unionissa

Pier Virgilio DASTOLI
Petition is directed to
Euroopan komissio
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched April 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Luodaan objektiivinen ja puolueeton arviointijärjestelmä, jolla voidaan tarkistaa, sovelletaanko Euroopan unionin arvoja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. a) Euroopan unionille on laadittava yleistä lainsäädäntöä, jonka nojalla voidaan tarkistaa objektiivisesti, miten oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä kansallisia säännöksiä käytännössä sovelletaan. Näin voidaan parantaa EU:n jäsenvaltioiden välistä luottamusta ja panna helpommin täytäntöön SEU-sopimuksen 7 artiklan määräykset, jotka koskevat unionin arvojen mahdollisia loukkauksia. b) Rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan EU-lainsäädännön soveltamista on helpotettava (esim. eurooppalaiset pidätysmääräykset).

Thank you for your support, Pier Virgilio DASTOLI

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now